Blog 01-07-2024

Tijd voor een denkupdate

Tijd voor een denkupdate

Datum: 01-07-2024

Onze perceptie van de wereld werkt vaak zoals verouderde software; niet meer up-to-date en daardoor minder efficiënt. Dit geldt zeker voor ons begrip van de energietransitie. Wie zich wil verdiepen in de toekomst van energie, moet verder kijken dan de grote krantenkoppen en aandacht besteden aan de ogenschijnlijk kleine, maar cruciale updates.

Neem bijvoorbeeld de daling van de CO2-uitstoot in China. Dit lijkt misschien een klein berichtje, maar het markeert een enorme verschuiving. China heeft aangekondigd dat het tegen 2030 2,5 keer zoveel capaciteit voor hernieuwbare elektriciteit zal hebben als nu. Wereldwijd is de capaciteit voor hernieuwbare energie op weg naar een verdubbeling in de komende vijf jaar. Argumenten als ‘Laat China eerst wat doen’ zijn daarmee achterhaald.

Daarnaast klopt de uitspraak ‘Het schiet niet op met die transitie’ niet meer. Inmiddels wordt een derde van de wereldwijd opgewekte elektriciteit al door hernieuwbare bronnen geproduceerd. Wind- en zonne-energie zijn de snelst groeiende energiebronnen in de geschiedenis van de mensheid. Het is tijd om onze denkwijze – onze software – te updaten.

Ons brein is gelukkig een geweldige leermachine, maar het moet wel up-to-date worden gehouden. Dit is lastig in een wereld waar belangrijk nieuws klein wordt gebracht of wanneer we vastzitten in een informatieve bubbel. De ontwikkelingen op het gebied van energie gaan zo snel dat onze oude denkpatronen vaak niet meer van toepassing zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is de recente politieke zet van de Britse premier Rishi Sunak, die dacht te kunnen scoren door het klimaatbeleid terug te draaien. Dit leidde echter tot een storm van protest uit het bedrijfsleven, dat inmiddels veel verder is in zijn denken. Bedrijven zien de energietransitie als vooruitgang en dus als een kans. Investeringen in duurzaamheid worden gezien als noodzakelijk voor toekomstig succes. Onze eigen nieuwe regering zou er goed aan doen dit in overweging te nemen.

Er zijn ook enkele veelgehoorde stellingen die nodig toe zijn aan een update. Bijvoorbeeld: elektrische auto’s zijn te duur. In werkelijkheid dalen de prijzen snel, en binnenkort zullen elektrische voertuigen ook in aanschaf goedkoper zijn dan fossiele auto's. Of de gedachte dat groene energie duur is en subsidie slurpt, terwijl fossiele brandstoffen juist de grootste subsidieslurpers zijn. Wind- en zonne-energie zijn inmiddels de goedkoopste energiebronnen en zonne-energie wordt zelfs steeds goedkoper dankzij technologische vooruitgang.

Ook de stelling dat kernenergie de toekomst is, is achterhaald. Kernenergie is duur, vereist veel subsidie en het duurt jaren voordat nieuwe centrales operationeel zijn. De opslagrevolutie maakt het mogelijk om overtollige energie op te slaan, wat een einde maakt aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor momenten zonder wind of zon.

Een ander verouderd idee is dat duurzaamheid en economische groei niet samengaan. Ontkoppeling – economische groei terwijl de uitstoot daalt – is een realiteit in veel ontwikkelde landen, waaronder China. Groene groei bestaat en wordt steeds meer de norm.

Een voorbeeld dat velen wellicht hebben gemist: Californië haalde op 16 april 30 van de 38 dagen 100% van zijn elektriciteitsbehoefte uit duurzame bronnen. Dit varieerde van een kwartier tot zes uur per dag, indrukwekkend voor de zesde economie van de wereld. Dit bewijst dat duurzame energiebronnen de capaciteit hebben om aan de volledige vraag te voldoen.

Politici en media richten zich vaak op de problemen en uitdagingen van de energietransitie, wat bijdraagt aan een verouderde perceptie. Wie werkelijk op de hoogte wil blijven, moet zoeken naar de kleine berichtjes die de grote trends onthullen. Het is de plicht van de media om belangrijke ontwikkelingen op de juiste schaal te presenteren, zodat iedereen op tijd kan bijwerken waar de wereld écht naartoe gaat.

In een tijd van snelle verandering is het essentieel om onze kennis regelmatig te updaten en onze denkwijzen aan te passen aan de nieuwste informatie en trends. Alleen dan kunnen we voorbereid zijn op de toekomst van energie.