Participatie Proces

Procesparticipatie

Participatie betekent letterlijk meedoen. Echter, zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel wensen, zoveel belangen. Bij een goede participatie worden alle meningen en wensen van belanghebbenden geïnventariseerd.

Deze belanghebbenden zijn bijvoorbeeld omwonenden en energiecoöperaties, maar ook de gemeente (wethouders, gemeenteraad) en professionele organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer, GasUnie of het Waterschap.

NRG2all maakt onderscheid tussen procesparticipatie en financiële participatie.

Procesparticipatie
Procesparticipatie richt zich op het betrekken van de stakeholders tijdens de voorbereiding, ontwikkel- en exploitatiefase. NRG2all faciliteert actief de procesparticipatie en betrekt omwonenden en andere belanghebbenden in een vroeg stadium van het project. Hier wordt inzichtelijk gemaakt hoe de omgevingsdialoog is vormgegeven en wat het draagvlak is voor het project. Ook wordt geluisterd naar geluiden van de omgeving en worden deze waar mogelijk in het ontwerp van een zonnepark verwerkt.

Verder onderzoekt NRG2all altijd de mogelijkheden om gebruik te maken van lokale diensten voor het onderhoud van de parken en kijken wij naar de mogelijkheid om leerwerkbedrijven in te zetten. NRG2all onderschrijft ook het belang van educatieve rondleidingen rondom zonneparken, juist omdat deze zeer tot de verbeelding spreken bij het onderwerp energietransitie. De educatie rondom een park kan zowel gericht zijn op geïnteresseerde burgers als op scholen die klimaatverandering bespreekbaar willen maken.

Procesparticipatie

Informatie voor:

Heeft u vragen en /of opmerkingen?

NRG2all