Informatie voor omwonenden

De energietransitie in uw achtertuin?

Het klimaat verandert en er moeten maatregelen genomen worden om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Zonne-energie speelt een ontzettend grote rol in deze energietransitie.

Vanuit NRG2all zien wij een zonnepark echter niet puur en alleen als vervanger van fossiele energieopwekking. In onze ogen kan een zonnepark ook een kans zijn om andere zaken op te pakken. Om erachter te komen waar deze kansen liggen, kijkt NRG2all naar de bredere context van een zonnepark. Zo werken wij altijd volgens het 3 B’s principe, waarin specifiek gekeken wordt naar de Bij, de Boer en de Buur. Ook naar u dus.

Inspraak
De derde B, de Buur, richt zich op de verschillende manieren om omwonenden te betrekken bij het zonnepark. Zo worden de meningen van omwonenden altijd meegenomen in keuzes over het plan en ontwerp, zodat het park een zo goed mogelijke landschappelijke inpassing heeft. NRG2all is ervan overtuigd dat een zonnepark in alle opzichten beter wordt wanneer lokale kennis en meningen gehoord en verwerkt worden.

Financieel voordeel
Naast inspraak tijdens het proces, is het in onze ogen ook eerlijk om niet alleen eventuele lasten, maar ook de lusten van een zonnepark te delen. NRG2all heeft daarom altijd een deel van het park gereserveerd voor lokaal eigendom. Op deze manier zijn er verschillende manieren voor omwonenden om financieel voordeel te ervaren van een park. Meer informatie over deze inspraak en lokaal eigendom is te vinden op de pagina over proces- en financiële participatie.

Omwonenden

Informatie voor:

Heeft u vragen en /of opmerkingen?

NRG2all