FAQ

Veel gestelde vragen

Een zonnepark bestaat uit panelen die de energie uit zonlicht in elektriciteit omzetten. Ook op een bewolkte dag is er zonnestraling en produceert het park stroom. De technologie komt oorspronkelijk uit de ruimtevaart, ontwikkeld om satellieten en ruimtestations van elektriciteit te voorzien. De cellen in de zonnepanelen zetten de zonnestraling om in gelijkstroom. De panelen zijn aangesloten in rijen en die vormer clusters.

Elk cluster stuurt de opgewekte stroom naar een omvormer. Daar wordt de gelijkstroom omgezet in wisselspanning (50Hz), geschikt voor het netwerk. Alle omvormers transporteren naar het inkoopstation, waar de totale productie van het zonnepark gemeten wordt en de elektriciteit vervolgens op het regionale distributienetwerk wordt gezet, bijdragend aan de stroomvoorziening van woningen en bedrijven in de regio. Het zonnepark is voor zo’n 25 jaar in bedrijf. Daarna worden de panelen verwijderd en blijft er niets achter.

Moderne zonnepanelen hebben nauwelijks reflectie om de eenvoudige reden dat licht dat gereflecteerd wordt niet effectief is voor het opwekken van elektriciteit. De reflectie van zonnepanelen is veel lager dan dat van standaard glas. Om die reden is het mogelijk dat zonneparken zonder problemen kunnen worden toegepast bij vliegvelden, zoals Airport Weeze. Er wordt doorlopend onderzoek gedaan om de panelen nog beter het zonlicht te laten absorberen, zodat nog meer licht wordt omgezet in elektriciteit.

Zonnepanelen zelf maken geen geluid; de omvormers wel. Zij produceren een lichte brom bij het omzetten van gelijkstroom in wisselstroom, maar dat geluid is zodanig beperkt dat het geen hinder vormt voor omliggende woningen en bedrijven. Bovendien wordt als extra voorzorg in het ontwerp van het project erop gelet dat de omvormers en het inkoopstation zodanig in het park worden geplaatst dat er van enige geluidshinder geen sprake kan zijn. Zodra het donker is, wordt er geen electriciteit opgewekt en is er helemaal geen geluid.

Jazeker, mits er op een respectvolle manier mee wordt omgegaan: er wordt tenslotte elektriciteit opgewekt. Zonnepanelen bestaan voor 90% uit metaal (aluminium en staal) en glas. Er is geen gevaar voor lekkende schadelijke stoffen of uitlaatgassen zoals bij andere vormen van energieopwekking. De zonnecellen zelf zijn gemaakt van silicium, een veel voorkomend element met foto-electrische eigenschappen.

Uitvoeringen zijn monokristallijn (zwart) en poly-kristallijn (blauw). Daarnaast zijn er de elektriciteitskabels die tussen de panelen, de omvormers en het inkoopstation lopen. Daar staat spanning op, normaal gesproken zo’n 1.500 Volt (gelijkspanning). Om die reden wordt het publiek aangeraden niet onbegeleid een zonnepark te betreden, vergelijkbaar met de waarschuwing om bijvoorbeeld niet zonder training een hoogspanningsmast te beklimmen.