Participatie Financieel

Financiële participatie

Participatie betekent letterlijk meedoen. Dit betekent niet alleen inspraak in het proces, ook op financieel vlak valt er genoeg te participeren!

In het Klimaatakkoord is een mooi streven van 50% lokaal eigendom vastgesteld, NRG2all werkt mee aan dit streven. Het doel van dit lokale eigendom is om zowel de lusten als de lasten met de lokale gemeenschap te delen. In de praktijk betekent dit dat de omgeving financieel kan meeprofiteren van een zonnepark!

Omdat NRG2all ervan overtuigd is dat de lokale gemeenschap mee hoort te profiteren van een zonnepark (zie ook onze ‘buur’ bij het 3 B’s principe), zijn er verschillende manieren uitgewerkt waarop dit vorm kan krijgen. Voor mensen met een grote en een kleinere portemonnee.

NRG2all biedt een oplossing waarbij de lokale bevolking aandeelhouder kan worden tijdens de bouw van het zonnepark. Door middel van het uitgeven van leningen of preferente aandelen is vrijwel geen eigen vermogen nodig! De lokale bevolking kan daarmee tot 50% eigenaar worden van het project.

Een belangrijk onderdeel van het lokaal eigenaarschap is dat deze mensen zich verenigen in een lokale energiecoöperatie. Ook de ondersteuning bij het oprichten en de continuïteit van deze coöperatie is iets dat NRG2all voor haar rekening kan nemen.

Informatie voor:

Heeft u vragen en /of opmerkingen?

NRG2all