Informatie voor landeigenaren

Zonnepanelen, het gewas van de toekomst!

Bij NRG2all zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen van zonneparken op land. Wij vinden het belangrijk dat een grondeigenaar, meestal ‘de boer’ (zie ook ons principe van de 3 B’s), niet de dupe wordt van de energietransitie. Wij zijn namelijk van mening dat juist u een mooie bijdrage kan leveren aan deze transitie!

Toch weten wij door eerdere ervaringen dat het huidige (politieke) tijdperk voor grondeigenaren een overdonderende werking kan hebben. NRG2all wil graag van betekenis zijn bij uw persoonlijke vragen over huidig beleid, de betekenis voor uw land en de eventuele mogelijkheid van een zonnepark op uw grond. Door onze jarenlange ervaring weten we hoe en waar de beste projecten ontwikkeld kunnen worden. Dat hangt onder andere af van de historische ontwikkeling van het gebied, de landschappelijke inpassing en van het provinciaal en lokale beleid, maar ook met de mogelijkheid voor het aansluiten op het energienetwerk.

NRG2all is een Nederlandse ontwikkelaar met bijbehorende Hollandse nuchterheid. Wij hechten veel waarde aan directheid en duidelijkheid en merken dat wij daar veel aansluiting in vinden bij landeigenaren. Het onderzoek naar de geschiktheid van uw land voor een zonnepark doen we dan ook altijd in duidelijke samenspraak met u. We doen ons huiswerk, nemen het risico, betalen de kosten en communiceren open en transparant over de voortgang van uw project.

Een greep uit de voordelen van een grondgebonden zonnepark voor u als landeigenaar

  • Extra inkomsten.
  • Als grondeigenaar kunt u zelf bepalen of u de grond wil verhuren of verkopen en in welke mate u betrokken wil worden bij het gehele proces. Wij kunnen u ondersteunen bij de verschillende stappen of u zelfs volledig ontzorgen!
  • Uw grond kan na verkleining of beëindigen van uw bedrijf functioneel ingezet worden waarbij u kan blijven profiteren.
  • De optie tot multifunctioneel grondgebruik wordt altijd onderzocht, waardoor het mogelijk is om kleinvee te laten grazen of specifieke gewassen te verbouwen.
  • Doordat er met een zonnepark tijdelijk van de agrarische bestemming wordt afgeweken, is de grond na de looptijd van het zonnepark (meestal 25 à 30 jaar) weer als agrarische grond te gebruiken.

Bij NRG2all kunnen we ons goed voorstellen dat u als landeigenaar veel vragen heeft over een potentieel zonnepark op uw grond. Omdat iedere locatie en ondernemer andere voorkeuren heeft, gaan wij heel graag in gesprek over de verschillende mogelijkheden!

Landeigenaren

Informatie voor:

Heeft u vragen en /of opmerkingen?

NRG2all