Nieuws 28-12-2021

Klimaat en regeerakkoord

Klimaat en regeerakkoord

Datum: 28-12-2021

Het nieuwe kabinet wil de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen sneller omlaag brengen. Er wordt extra geïnvesteerd in duurzame energie en mogelijk komen er (op lange termijn) twee nieuwe kerncentrales.

Nederland krijgt ook voor het eerst een klimaatminister. Dat betekent dat er een kabinetslid specifiek verantwoordelijk wordt voor het bewaken van de klimaatdoelen daarvoor is een budget van 35 miljard beschikbaar gesteld. Er verandert eigenlijk minder dan het lijkt: klimaat blijft gewoon onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar dat ministerie krijgt nu twee ministers.

Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot ten minste 55 procent CO2-reductie. Voor 2035 wordt een reductie van 70 procent en voor 2040 van 80 procent nagestreefd. De verhoging van de ambitie kadert mede in de verhoging van het klimaatdoel van de Europese Unie. Na vaststelling van het “Fit for 55”-pakket door de Europese Unie (EU) wordt het Nederlandse klimaatbeleid herijkt aan de hand van de verwachte effecten op CO2-uitstoot en de betaalbaarheid voor huishoudens en het midden- en kleinbedrijf.

Verder komt er een klimaat- en transitiefonds van 35 miljard euro voor de komende 10 jaar, aanvullend op de SDE++ om de benodigde energie-infrastructuur aan te leggen, de groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving te verduurzamen.