Nieuws 04-01-2023

Wet voor Congestie management aangenomen

Wet voor Congestie management aangenomen

Datum: 04-01-2023

In december 2021 hadden wij reeds een nieuws item over de wet die congestie manangement mogelijk gaat maken en in december 2022 is het dan eindelijk zover. Op 22 december 2022 is het landelijke actieprogramma voor het beheersen van netcongestie gepresenteerd. Dit programma, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bevat plannen om meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet door het net sneller te verzwaren en slim en flexibel gebruik van het net te stimuleren met nieuwe en bestaande regelgeving.

NRG2all is blij met de stappen die het Ministerie neemt om netcongestie op te lossen. “Op deze wijze kunnen wij argumenten waarom sommige gemeenten geen beleid willen ontwikkelen “omdat het net vol zit” beter pareren” aldus Eric Bakker, directeur van NRG2all.

Naast het uitbreiden van het elektriciteitsnet is het efficiënt gebruiken van de ruimte die al beschikbaar is ook belangrijk. Door het net flexibel in te zetten en het minder te gebruiken op piekmomenten, kunnen er meer duurzame energieinstallaties en afnemers worden aangesloten. Congestiemanagement (ook wel spitsmijden genoemd) is van een cruciaal belang voor een optimale benutting van het elektriciteitsnet. De Netcodewijziging die op 25 november 2022 is ingegaan, biedt de mogelijkheid om dit te realiseren en het actieprogramma erkent ook dat een effectieve uitrol hiervan essentieel is.

Er zijn veel netverzwaringsprojecten die vastlopen vanwege gebrek aan materiaal en/of personeel. Deze week heeft de minister aangekondigd om Statushouders op te leiden om hun bijdrage te leveren aan de energie transitie. Behalve mensen is het van groot belang om lange termijn budgetten op te stellen die noodzakelijk zijn voor de uitdaging die wij in de komende 10 tot 30 jaar hebben.

Tot voor kort werd bij de raming voor elektriciteitsgebruik enkel de behoefte van de consument gebruikt, recentelijk heeft de overheid eindelijk erkend dat de elektrificatie die het bedrijfsleven nog door gaat maken een zeer zware druk gaat creeren op zowel het stroomnetwerk als ook de opwek capaciteit en haar schattingen voor opwek en de budgetten bijgesteld.

Zonder de zonne-energiesector zullen veel van de doelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd.