Nieuws 02-11-2022

Oplossing voor warmte en elektriciteits vraag

Oplossing voor warmte en elektriciteits vraag

Datum: 02-11-2022

NRG2all is in samenwerking met drie gemeenten een pilot gestart voor het ontwikkelen van duurzame oplossingen van het nijpende warmte en elektriciteitsvraagstuk.

De Ukrainecrisis heeft de afhankelijkheid van het Russisch gas meer dan duidelijk aan het licht gebracht. Huishoudens en bedrijven hebben een toenemende vraag naar een duurzame oplossing voor hun warmte en behoefte aan (groene) stroom. Waar voor de invulling nog wel eens een beroep werd gedaan op het beleid van de provincie en nationale overheid zien we steeds meer dat gemeente zelf het initiatief nemen om lokaal hun behoeften collectief in te vullen. NRG2all helpt bij dit soort initiatieven en heeft de expertise in huis om projecten ook daadwerkelijk te verwezenlijken. De warmte vraag die voorheen hoofdzakelijk door gas werd ingevuld is dusdanig kostbaar geworden dat afgezien van het duurzaamheidsvraagstuk, dit vraagt om een andere aanpak. Thermische solar oplossingen (PVt), volstaat bij een warmte vraag in een productie proces tot 100 graden, is echter een temperatuur boven de 100 graden gewenst dan is waterstof een betere oplossing. Duurzame opwekkingsmethoden zoals zonne- en wind-energie moeten hierin een belangrijke rol spelen. Daarom is het dat NRG2all steeds meer initiatieven samen met lokale bedrijven onderneemt om te kunnen voorzien in hun warmte behoefte. Maar ook huishoudens hebben een warmte behoefte die vaak beter collectief ingevuld kunnen worden dan de aanschaf van individuele warmtepompen. Een warmtenet is daarom vaak een goed alternatief. De aanleg van een lokaal warmtenet is complex en duur, maar kan, mits op de juiste manier ontworpen, ontwikkeld en beheerd, lokaal ingevuld worden.  Gemeenten moeten hierop inspelen en NRG2all werkt met hen samen om de financierbaarheid en technische invulling te verzorgen. Juist nu die behoefte aan warmte en elektriciteit bij de bewoners leeft is het gemakkelijker om gezamenlijk initiatieven te kunnen ontwikkelen, jawel energie to all (NRG2all) want energie is meer dan ooit iets dat wij samen doen, een nieuwe vorm van participeren.

De pilot laat zien dat er wel een aantal uitdagingen zijn, om te beginnen het dilemma van afstand van een zonnepark (PVt) tot de bebouwing en de aanleg van een warmtenet, maar het collectieve, directe voordeel dat te behalen is vergemakkelijkt de discussie. In een gezamenlijk process focust NRG2all zich op het leveren van de warmte en de elektriciteit, waar de bewoners duidelijk hun functie hebben om de wijk te mobiliseren voor de aanleg en participatie in een warmtenet. Omdat gezamenlijk wordt opgetrokken is het gemakkelijker om ook de gemeente en de raad te overtuigen van het initiatief. 

Is uw gemeente of bedrijf ook op zoek naar innovatieve warmte en elektriciteitsoplossingen, dan neemt u contact op met Justin Vader op justin@NRG2all.nl. 

Foto: Nijkamp Aanneming

Terug naar overzicht

Overige berichten
Een reis naar duurzame energie

Type: blog Datum: 14-02-2024

Droomstoring (door Justus van Oel)

Type: blog Datum: 07-02-2024

Bloemen, bijen en zonnepanelen

Type: blog Datum: 17-01-2024