Nieuws 29-12-2021

Ondernemende boer maakt meer rendement met zonnepark

Ondernemende boer maakt meer rendement met zonnepark

Datum: 29-12-2021

Grondeigenaren die zonnepanelen op hun land willen, denken vaak eerst aan verhuur of verkoop van dat land. Meestal zien ze op tegen het complexe proces en de hoge kosten van zelf ontwikkelen. Maar er is nog een optie: het ontwikkelen van een zonnepark samen met een ontwikkelaar. Deze optie is vooral interessant voor ondernemende grondeigenaren, die risico durven te lopen en willen inspelen op de stijgende energieprijzen.

Overheden hechten veel waarde aan betrokkenheid van de omgeving bij zonneparken en dus ook aan lokaal eigendom. Dat staat onder andere in de Regionale Energiestrategieën, die inmiddels voor elke regio zijn opgesteld.
Tot nu toe is de betrokkenheid van de grondeigenaren meestal beperkt. Die verhuren of verkopen hun land waarop het zonnepark wordt gerealiseerd en zijn er daarna meestal niet meer bij betrokken.

Dat is anders als ze zélf het park ontwikkelen, samen met een ontwikkelaar. Die optie is vooral interessant voor boeren die meer risico durven te lopen en met de stijgende energieprijzen een hoger rendement verwachten. Dat vertelt René de Visser, directeur Belastingadvies van accon avm. Het risico is groter omdat de kosten en de energieprijzen onzeker zijn. De Visser: ‘Bij verkoop of verhuur van je grond loop je minder risico, maar de kans is groot dat het rendement dan ook lager is dan wanneer je meedoet in de exploitatie.’                  Bron: Nieuwe oogst 24-12-2021

NRG2all is een toon aangevende ontwikkelaar waar nauwe samenwerking tot de mogelijkheden behoort en waar een actieve rol van de grondeigenaar vaak tot een verhoogde kans leidt om tot een vergunning te komen. "Wij brengen de expertise voor het ontwikkelen van een zonneweide in en de grondeigenaar het land en vaak ook een goede relatie met de omgeving en soms zelfs de lokale politiek, een ideale combinatie" zegt Eric Bakker, directeur van NRG2all.

Door het toepassen van deze ontwikkel methode voor zonneweides krijgt de eigenaar van de grond een actievere rol.