Nieuws 04-01-2023

NRG2all helpt grootverbruikers verduurzamen

NRG2all helpt grootverbruikers verduurzamen

Datum: 04-01-2023

Zonneparken worden terecht gezien als een belangrijke duurzame energiebron die gaan helpen bij het realiseren van de energietransitie. Zonneparken zijn echter ook duur om te bouwen en de investeringskosten zijn de laatste tijd sterk gestegen. Dit kan problemen geven bij de financiering van deze projecten vooral omdat de subsidie nog op een niveau van toen investering nog beduidend lager waren, is gebaseerd. De subsidie wordt door banken als een solide basis inkomsten gezien voor het kunnen voldoen van de renteverplichting. De inkomsten uit subsidie zijn echter niet toereikend voor de hogere investering. dus is het tijd om verdere samenwerking met grootverbruikers aan te gaan om extra waarde te creeren voor alle partijen.

Een van de belangrijkste factoren die de hoogte van de investeringskosten bepaalt, is de grootte van het zonnepark. Er is een minimale economische grootte van om en nabij de 10 ha en de locatie van het zonnepark heeft ook invloed op de kosten. In sommige gebieden kan het bijvoorbeeld moeilijker zijn om toegang te krijgen tot het elektriciteitsnetwerk, wat extra kosten met zich meebrengt. Ook de materialen en het vervoer van de materialen zijn sterk in waarde gestegen. Vaak zijn lokale oplossing voor het lokaal leveren van elektriciteit beschikbaar waardoor het maatschappelijk belang sterk wordt verhoogd. Voor NRG2all is dit een belangrijke factor in de selectie van de locatie van een zonnepark.

Bovendien gebruikt NRG2all enkel nog panelen die op de zogenaamde goed gekeurde lijst staan. Dit houdt in geen uitbuiting van mensen bij de productie, gebruik van duurzame materialen en goed recyclebaar.

De investeringskosten zullen de komende tijd (relatief) hoog blijven en de verwachting is dat de electriciteitsprijzen ook hoger zullen zijn dan in het verleden. Deze combinatie is normaal gesproken geen probleem ware het niet dat financiers de hoogte van de lening die zij bereid zijn te verstrekken (nog) in hoge mate afhankelijk maken van de hoogte van de subsidie die aan een zonnepark wordt toegekend, ondanks dat marktprijzen voor de verkoop van elektriciteit veel hoger liggen.

NRG2all wil in een vroeg stadium, vaak al voor de aanleg van een zonneweide de dialoog starten om groot verbruikers te verduurzamen en langdurig  (5-10 jaar of soms langer) van zonnestroom te voorzien. Onze investeringen in batterijen en zonneparken maar ook de samenwerking met lokale energie coöperaties is daarbij leidend.

De oproep is aan grootverbruikers met een verbruik vanaf 3.000.000 kWh/jaar om met ons het verduurzamings traject in te gaan. NRG2all zal dan met onze partners een plan opstellen om de kosten van energie op een slimme manier te optimaliseren en te verduurzamen.

Interesse? Laat uw gegevens achter op de website of stuur een bericht aan Hello@NRG2all.nl.

Terug naar overzicht

Overige berichten
De Nieuwe Koers in Duurzaam Nederland

Type: blog Datum: 23-11-2023

De Schoonheid van Transitie

Type: blog Datum: 21-11-2023