Nieuws 03-03-2022

Laat NRG2all een alternatief voor onteigening bieden

Laat NRG2all een alternatief voor onteigening bieden

Datum: 03-03-2022

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft scenario's doorgerekend om de productierechten van boeren op te kopen en ook om landbouwgrond op te kopen. De prijzen die bij deze optie worden gehanteerd hebben tot nu tot weinig animo voor de regeling gerealiseerd.Dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf. De bestaande stikstofplannen leveren wat ruimte op, maar dat is niet voldoende voor de grotere woningbouwopgave. De stikstofopgave moet daarom worden vergroot en versneld aldus het kabinet en onteigening is daarbij geen taboe meer. Zelfs het CDA vindt een kleinere veestapel inmiddels bespreekbaar, want ammoniak, afkomstig van mest van de veehouderij, is nog steeds een van de belangrijkste bronnen van stikstof. Onteigening is een lang en pijnlijk proces en NRG2all denkt dat er alternatieven zijn die tot een win-win voor iedereen kan leiden.

NRG2all denkt actief mee met de gemeenten en met hulp van onze adviseurs geven wij invulling aan de opgave. Vaak liggen de gebieden die geschikt zijn voor een gebiedstransitie in de buurt van een Natura 2000 gebied en heeft de gemeente al plannen om ondernemers te helpen bij het beëindigen van hun bedrijf. De ontwikkeling van een zonneweide kan een bijdrage leveren aan zowel de reductie van stikstof als ook de energietransitie. NRG2all koopt delen voor de ontwikkeling van een zonneweide van de agrariërs, indien de gemeente een vergunning verleent, en tegelijkertijd kan de gemeente aangrenzende delen kopen voor de ontwikkeling van natuur. De combinatie levert vaak een veel aantrekkelijkere business case dan een harde onteigening en kan vaak veel sneller gerealiseerd worden.

Wij gaan graag in gesprek met ondernemers en gemeenten die deze optie met ons willen onderzoeken, wij hebben reeds een aantal gevallen waar wij meewerken aan een gebiedstransitie en stellen die expertise graag beschikbaar.