Nieuws 27-12-2021

Net capaciteit beter benutten door Congestie management

Net capaciteit beter benutten door Congestie management

Datum: 27-12-2021

U heeft het vast wel gelezen in de media grote delen van Nederland zijn beperkt in het aansluiten van zonneparken van wege de een overbelast elektriciteitsnetwerk. Congestie komt voor in gebieden waar vraag en aanbod van energie niet juist gemanaged kan worden. Het idee achter congestie management is dat zodra er overbelasting dreigt te ontstaan, aangeslotenen op het stroomnet hun afname of productie van elektriciteit tegen een financiële vergoeding kunnen aanpassen. Zo wordt overbelasting binnen het congestiegebied voorkomen.

Sinds kort is dit gemakkelijker gemaakt omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) afgelopen zomer heeft aangekondigd de Netcode elektriciteit te gaan wijzigen. Daarbij stelde de autoriteit dat om de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten beter te benutten netbeheerders vaker congestiemanagement kunnen én moeten toepassen. Hierdoor kan de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet in een schaarstegebied efficiënter worden benut en kunnen meer grootverbruikers van transport worden voorzien. Door de codewijziging is het in de toekomst onder meer mogelijk om ook producenten van grote hoeveelheden wind- en zonne-energie volwaardig mee te laten doen met congestiemanagement. Bovendien wordt het met de nieuwe maatregel mogelijk gemaakt om het equivalent van de vluchtstrook op de snelweg te gebruiken, capaciteit die vandaag nog niet gebruikt mag worden.

NRG2all heeft goede hoop dat dit een aantal van de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een zonneweide op korte termijn toch mogelijk maakt. Om die reden is het ongewenst om export capaciteit als een voorwaarde voor vergunning te stellen.