Nieuws 26-10-2021

Bijgestelde klimaatplannen voor COP26 schieten tekort

Bijgestelde klimaatplannen voor COP26 schieten tekort

Datum: 26-10-2021

Nieuwe en bijgestelde Nationally Determined Contributions (NDCs) zorgen slechts voor een extra van 7,5 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030. De jongste beloftes voor uitstootvermindering in 2030 zouden leiden tot een mondiale temperatuurstijging van ten minste 2.7 °C aan het einde van deze eeuw. Zo genoemde netto-nul emissiedoelen kunnen de mondiale temperatuurstijging beperkten met 0.5 °C extra, op voorwaarde dat ze vertaald worden in concreet beleid en de beloftes voor 2030 in lijn worden gebracht met deze doelen. Dat zijn enkele van de hoofdconclusies uit het 2021 Emissions Gap Report van het United Nations Environment Programme (UNEP), waaraan het PBL heeft bijgedragen.

“De nieuwe en bijgestelde NDC’s schieten nog steeds tekort om de mondiale reductiedoelen van 25 procent en 55 procent te halen die nodig zijn om de temperatuurstijging te beperken tot 2 °C respectievelijk 1.5 °C, de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs”, zegt prof.dr. Michel den Elzen, senior onderzoeker bij het PBL. Den Elzen was hoofdauteur van de studie en droeg bij aan de beoordeling van het huidige beleid van de G20-landen en de berekening van het effect van nieuwe en bijgestelde NDC’s op het mondiale emissiegat in het jongste rapport van UNEP.

Lees verder