Project details

Terug naar overzicht

Zonnepark de Antwerpenaar - Gemeente Zundert

8 megawatt/piek aan opgewekt vermogen

Het plangebied is circa 13 hectare groot en in gebruik als agrarisch land. Van
het plangebied wordt maar liefst 5 hectare (circa 40%) gereserveerd voor
natuurontwikkeling, en 8 hectare (circa 60%) voor het zonnepark.

Zonnepark de Antwerpenaar